Glyfonova Plus 5 liter (360 g/l glyphosat)
Glyfonova Plus 5 liter (360 g/l glyphosat)

Glyfonova Plus 5 liter (360 g/l glyphosat)

Nicht lieferbar
Varenummer
10,001-glyfonova-plus-5L

 

KEMI SÆLGES KUN TIL ERHVERV.  KØB AF KEMI KRÆVER SPRØJTEBEVIS

Glyfonova Plus

 Ukrudtsmiddel Dunk af 5 liter.

Lignende produkt: Roundup

 Bemærk oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra miljøstyrelsen, kemikalierfirmaerne, grovvarebranchen mv.

 UKRUDTSMIDDEL

Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning.

Deklaration: Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Ukrudtsmiddel: Nr. 11-12 Aktivstof: 360 g/l (30%) glyphosat. Indhold: 5 liter Type: Flydende ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R53). Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Vask huden efter arbejdet. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf. Må kun anvendes til: Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og græs. Må ikke behandles senere end 10 dage før høst. Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer indtil 1 måned før høst og om efteråret efter høst. Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring samt selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved hjælp af specielt udstyr. Ukrudtsbekæmpelse i ikke spiselige havebrugs-, planteskole og skovkulturer samt på jernbaner. Må ikke anvendes til: Ukrudtsbekæmpelse på arealer med belægninger af sand, grus, fliser, sten o.lign. Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og frugter på arealet. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (søer og vandløb mm.). Kæmpebjørneklo og hestehov må dog bekæmpes nærmere end 2 m ved pensling eller med håndholdt sprøjte. Dog skal det sikres, at midlet ikke forurener vandmiljøet. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

 Producent og godkendelsesindehaver:

Cheminova A/S, P.O. Box 9, 7620 Lemvig 793192 0610

Sikkerhedsdatablad   Etikette oplysning

169,00 € 135,20 €
SPECIFIKATION
BEDØMMELSER
Spørgsmål til produktet
Weitere Informationen
Pris135,20 €
Leveringstid2-3 dage
Schreiben Sie eine Bewertung
Sie bewerten:Glyfonova Plus 5 liter (360 g/l glyphosat)
Ask A Question
© 2010 Dansk Skovudstyr ApS · Hingebjergvej 24B · DK-7500 Holstebro · Vat no. 33267673 · mail@dansk-skovudstyr.dk